}
1
s
t
y
l
e
{

اهداف و چشم انداز های ۱style.ir

ایده اولیه این وب سایت آنجا شکل گرفت که دیدم متاسفانه بسیاری از خدمات وب فارسی و خصوصاً خدمات طراحی و اجرای قالب ها برای وبلاگ ها و CMS های رایج، بگونه ای بیمار گونه ترجمه های ناقص و یا رونوشت هایی ناشیانه از نمونه های خارجی و یا نمونه های داخلی بود، آنجا بود که ضرورت یک مرکز ارائه خدمات طراحی به وب سایت ها و وبلاگ ها را به شیوه ای نوین و متفاوت با سایرین در عین حال به روز و بدون تقلید های غیر سازنده را احساس کردم.

targets

پس از همان روز اول شکل گیری ایده تا تکمیل شدن آن و پرو بال گرفتنش و سپس راه اندازی وب سایت ۱style.ir دل نگرانی اصلی مجموعه بر کیفیت در ارائه خدمات می باشد. حال که وب سایت پیش روی شما افتتاح شده و مدتی با شما و در کنار شماست، همچنان اعتقاد راسخ ما در ارائه محصولات و خدمات با کیفیت حداکثری می باشد. امید که با یاری شما کاربران تیزبین و نکته سنج در سایه الطاف خداوند به این مهم دست یابیم.

به امید پیروزی و سرافرازی ایران و ایرانی  در عرصه های مختلف …

 

دیدگاه های شما


دیدگاه شما برای ما مهم است. امتحان کنید :)Google+