عنوان وبلاگ در تگ h1

توضیحات و شرح وبلاگ در تگ h2

به وبلاگ آهنگین من خوش آمدید... شما به دیدن تمامی صفحات دعوت شده اید! به صورت ویژه این وبلاگ را دنبال کنید!

سخنان بزرگان درباره موسیقی

موسیقی از فکر تراوش می کند و به قلب می نشیند . بتهوون

تصور آدمی هرگز در موسیقی گم نمی شود.ژرمن ریجر

آنجا که سخن باز می ماند موسیقی آغاز می گردد. هانری هانیه

موسیقی ابتدا وانتهای زبان است ، همانطور که : احساسات ابتدا وانتهای عقل است . افسانه آغاز و پایان تاریخ است و عشق شروع وختم شعر. گلوک

موسیقی تند نویسی احساسات است . لئو تولستوی

نویسنده:

حمید آفرینش فر

در تاریخ :

1392/03/11

جملات و سخنان بزرگان درباره موسیقی

موسیقی از آنچه که ناگفتنی است و اختفای آن ناممکن ، حکایت می کند . ویکتور هوگو

علت اینکه ما از موسیقی خوشمان می آید این است که در دنیای رؤیاها و احلام خود فرو می رویم ،طبایع عالی موسیقی را دوست می دارند لیکن بهتر می دانند که از آن به عنوان وسیله برای دخول در رؤیاهای خویش استفاده کنند . ویکتور هوگو

موسیقی، سرزمینی است که روح من در آن حرکت می‌کند، در آنجا همه‌چیز گل‌‌های زیبا می‌دهد و هیچ علف هرزه‌ای در آن نمی‌روید، اما کمتر هستند اشخاصی که ب‌فهمند در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته‌است. لودویگ وان بتهوون

نویسنده:

حمید آفرینش فر

در تاریخ :

1392/01/15