عنوان وبلاگ در تگ h1

توضیحات و شرح وبلاگ در تگ h2

زندگی ...

زندگی یعنی بخند هرچند غمگینی، ببخش هرچند مسکینی، فراموش کن هرچند دلگیری... آری اینگونه بودن زیباست هرچند که آسان نیست.

تو بندگی به شرط مزد مکن * * * * * * * * که خواجه خود رسم بنده پروری داند

توسط : ادمین
نوشته شده در تاریخ یک شنبه 15 دی ماه 1932 ساعت 13:10
برچسب‌ها: تگ 1 | تگ 2
3 نظر

دوست داشتن از عشق برتر است...

عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند و دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در «دوست» می بیند و می یابد..

عشق اسارت در دام غریزه است و دوست داشتن آزادی از جبر مزاج.

عشق، مامور تن است و دوست داشتن، پیغمبر روح.
عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن.
عشق، غذا خوردن یک گرسنه است و دوست داشتن هم زبانی در سرزمین بیگانه یافتن .
عشق رو به جانب خود است و دوست داشتن رو به طرف دوست.


توسط : ادمین
نوشته شده در تاریخ یک شنبه 15 دی ماه 1932 ساعت 13:10
برچسب‌ها: تگ 1 | تگ 2
3 نظر