}
1
s
t
y
l
e
{

شماره حساب ها

جهت واریز وجوه هزینه ها می توانید طبق جدول زیر و از طریق شماره حساب ها، شماره های شبا و یا شماره کارت های زیر اقدام فرمائید. همچنین پس از پرداخت از طریق راههای مختلف ارتباط می توانید سایت را مطلع کرده و پیگیری های لازم را انجام نمائید.

۱ شماره حساب
۲ بانک تجارت
۳ شماره شبا IR080180000000008541501690
۴  شماره کارت  ۵۸۵۹۸۳۱۰۵۲۴۸۹۷۰۴
۵ به نام حمید آفرینش فر

و یا

۱ شماره حساب ۲۳۱۱-۳-۵۲۱۰۳۸۰-۱
۲ بانک اقتصاد نوین
۳ شماره شبا IR800550231100305210380001
۴  شماره کارت  ۶۲۷۴۱۲۱۱۸۰۸۷۰۷۹۲
۵ به نام حمید آفرینش فر

خواهشمند است در وارد نمودن شماره ها دقت فرمایید. لازم به ذکر است تمامی مسئولیت مشکلات پیش آمده به دلیل عدم صحت و یا عدم انطباق شماره حساب و نام ذکر شده بالا متوجه کارفرمایان می باشد و ۱style.ir هیچ مسئولیتی دراین مورد ندارد.   با سپاس.

دیدگاه های شما


دیدگاه شما برای ما مهم است. امتحان کنید :)Google+