}
1
s
t
y
l
e
{

ویرایش قالب امنیت

ویرایش قالب امنیت
1 عنوان ویرایش قالب امنیت
2 بازدید 1,199 بازدید
3 تکنولوژی ها php, wordpress, html, css
4 سایز مناسب نمایش
5 مرورگرها

کمی بیشتر از این پروژه


در این پروژه ما می بایست علاوه بر طراحی یک هدر مرتبط با امنیت و مبارزه با جرایم اینترنتی تغییراتی در قالب داده و در جهت راستچین کردن و رفع کمبود ها و کاستی ها عمل می کردیم.

می توانید نتیجه کار را ببینید.

دیدگاه های شما


دیدگاه شما برای ما مهم است. امتحان کنید :)Google+